Czterdziestoletni tabor na torach

przez | 10 stycznia 2020

Za 10 lat ponad 1700 wagonów pasażerskich, 245 lokomotyw i niemal 900 elektrycznych zespołów trakcyjnych może przekroczyć wiek 40 lat. Przy wzrastającej popularności podróżowania koleją i rosnącej pracy przewozowej oznacza to w najbliższych latach konieczność modernizacji lub zakupu nowych pojazdów w podobnej lub większej liczbie.

Odpowiedni tabor odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu szybkiego, bezpiecznego i ekologicznego transportu kolejowego. W najbliższych latach przewidywany jest wzrost pracy przewozowej o około 43%. W połączeniu z otwarciem na konkurencję, integracją międzynarodową skutkującą zwiększoną liczbą połączeń międzynarodowych czy transgranicznych, a także zwiększoną aktywnością samorządów, które przywracają ruch na lokalnych liniach kolejowych będzie to skutkować rosnącą potrzebą na inwestycje taborowe.

Na koniec 2018 r. przewoźnicy pasażerscy dysponowali 314 lokomotywami elektrycznymi i 109 spalinowymi. Wagonów z miejscami do siedzenia było 2047, kuszetek i sypialnych – 195, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) – 1247, a spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) – 269. Ponad 80% lokomotyw spalinowych przekroczyło w 2018 r. 40 lat. W przypadku lokomotyw elektrycznych 40 lat i więcej miało tylko niecałe 5%. Jednak już za 5 lat – w 2025 r. wiek ten przekroczy 77% lokomotyw. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wagonów. W 2018 r. czterdziestoletnie pojazdy stanowiły nieco ponad 1%, za 5 lat udział ten wzrośnie do 37%, a za 10 lat do ponad 80%. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych niemal 30% były to składy czterdziestoletnie i starsze. Za pięć lat ponad połowa przekroczy ten wiek.

Podane liczby pokazują jak duża skala inwestycji taborowych jest potrzebna w najbliższych 10 latach – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Lokomotywy, wagony i zespoły trakcyjne, które mają lub będą miały ponad 40 lat powinny zostać zastąpione nowymi, ponieważ ich modernizacje i dostosowanie do nowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i komfortu podróży może nie być ekonomicznie opłacalne – dodaje.

W 2018 r. tylko 5 przewoźników dysponowało wyłącznie taborem w wieku poniżej 30 lat. Były to: Warszawska Kolej Dojazdowa, Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Koleje Małopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i UBB. Niewielki odsetek starszego taboru posiadały Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Śląskie.

W przewozach dalekobieżnych niemal 68% przewozów prowadzonych jest lokomotywami elektrycznymi, ponad 30% elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, a niespełna 1% przy użyciu lokomotyw spalinowych. W transporcie regionalnym i aglomeracyjnym dominują zespoły trakcyjne elektryczne – 71% i spalinowe – 12%.

Szczegółowe informacje można znaleźć w prezentacji dotyczącej potencjału taborowego.

Urząd Transportu Kolejowego