Archiwum miesiąca: luty 2022

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Zarządem Kolei Dolnośląskich podjął decyzję o darmowych przejazdach dla wszystkich obywateli Ukrainy. Zarówno tych, którzy przekraczają granicę w ostatnich dniach i godzinach, jak i tych, którzy w Polsce są od dawna. Każdy pasażer Kolei Dolnośląskich z obywatelstwem ukraińskim otrzyma tzw. bilet zerowy.… Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych „Kampanii Kolejowe ABC II”

Zachęcamy szkoły i przedszkola do udziału w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na dworcach, peronach, w pociągach i na przejazdach kolejowo-drogowych. Zajęcia prowadzone są dla trzech grup wiekowych: przedszkolnych, klas I-III oraz klas IV-VI. Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat prawidłowego przekraczania… Czytaj dalej »

Studia za granicą a prawo do ulg na polskiej kolei

Uprawnienia do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym nie są regulowane na poziomie międzynarodowym. Oznacza to, że każdy kraj ma w tym zakresie własne regulacje. Posiadanie prawa do ulgi w jednym kraju nie oznacza automatycznego przeniesienia takich uprawnień do innego państwa, nawet gdy są to kraje unijne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla osób uczących się… Czytaj dalej »

Rozkład jazdy 2022/2023 – konsultacje społeczne

Zapraszamy do badania opinii społecznej dotyczącej rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 11 grudnia 2022 roku. Na zgłoszenia czekamy od 14 do 20 lutego. Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na adres e-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl W tytule e-maila prosimy napisać „Badanie opinii społecznej RJP 2022/2023” oraz przypominamy o konieczności… Czytaj dalej »

Żółte naklejki i numer 112 zapobiegają tragediom na przejazdach

Tylko w 2022 r. było blisko 600 zgłoszeń na nr alarmowy 112, dzięki żółtym naklejkom PLK umieszczonym na przejazdach kolejowo-drogowych. W 44 przypadkach ograniczenie ruchu pociągów zapobiegło wypadkom. Żółte naklejki z numerem alarmowym 112 są na 11 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych. 11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Od 2018 r. z numerem 112 współpracują PKP… Czytaj dalej »