Zmiany w transporcie publicznym od 1 czerwca 2020 r.

przez | 1 czerwca 2020

Od 1 czerwca obowiązują nowe limity pasażerów w środkach transportu publicznego. Zmiany dotyczą również przejazdów pociągami. Pociągiem może podróżować tyle osób, ile jest miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi połowa łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

W tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić nie więcej osób niż wynosi:

  • 100% liczby miejsc siedzących albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W środkach transportu publicznego nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.

Urząd Transportu Kolejowego