Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

przez | 4 stycznia 2021

Rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie tego rodzaju transportu jako jednego z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych.

Transport odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej. Kolej jako jedyna od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. Co ważne, jedynie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z sektora transportu kolejowego.

Ten rok ma zasadnicze znaczenie dla polityki kolejowej UE, bowiem będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym przepisy uzgodnione w ramach czwartego pakietu kolejowego będą wdrażane w całej UE. Rok 2021 jako Europejski Rok Kolei przyczyni się do zwiększenia tempa modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla mniej zrównoważonych rodzajów transportu.

Na cały obecny rok zaplanowano wiele działań służących promocji transportu kolejowego w całej UE, aby zachęcić obywateli i przedsiębiorstwa do korzystania z kolei.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii
  • promowanie kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz.

Komisja Europejska