Nowe zasady bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy

przez | 30 marca 2022

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie PKP Intercity wydało już ponad 1 mln bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy. Zasady tymczasowego wydawania nieodpłatnych biletów zmienią się od 1 kwietnia br.

Od początku wybuchu wojny pomagamy Ukrainie i ukraińskim uchodźcom, a szczególne pole do działania mają tu polscy kolejarze. Dziękujemy polskim przewoźnikom kolejowym za umożliwienie ponad milionowi ukraińskich uchodźców skorzystania z darmowych przejazdów koleją. Zasady, na których polskie koleje wydawały tymczasowo bezpłatne bilety uchodźcom zmienią się od początku kwietnia – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dodał, że zmiana wynika z konieczności niesienia pomocy tym osobom, które najbardziej jej potrzebują.

Bezpłatne przejazdy na nowych zasadach od 1 kwietnia

Od 1 do 30 kwietnia br. z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity będą mogły skorzystać następujące grupy obywateli Ukrainy:

  • dzieci i młodzież do lat 18,
  • kobiety,
  • mężczyźni powyżej 60 roku życia,
  • mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością.

Nowe zasady dotyczące wydawanych tymczasowo bezpłatnych biletów dotyczą okresu od 1 do 30 kwietnia br., przy czym możliwe są modyfikacje zasad, na których będzie się to odbywało.

Dokumentami, które poświadczają prawo obywateli Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są: ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL, w którym oznaczono status cudzoziemca jako osoby, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 r.

Przejazdy obywateli Ukrainy nadal będą odbywały się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Tak jak dotychczas bezpłatne podróże będę obowiązywać w 2 klasie pociągów kategorii ekonomicznych (TLK i IC) na terenie całej Polski. Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 26 lutego już ponad 1 mln obywateli Ukrainy podróżowało bezpłatnie pociągami PKP Intercity w różnych kierunkach kraju. Najwięcej osób, bo ponad 302 tys., pobrało darmowe bilety z Warszawy, ponad 150 tys. rozpoczęło podróż z Krakowa, blisko 90 tys. z Przemyśla, a ponad 69 tys. z Wrocławia.

Ministerstwo Infrastruktury