Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Ulga dla krwiodawców w Kolejach Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie wprowadziły do oferty nową ulgę umożliwiającą zakup biletów jednorazowych z ustawową ulgą 33%. Zniżka skierowana jest do krwiodawców oraz ozdrowieńców – dawców osocza po chorobie COVID-19. Wprowadzenie nowej ulgi ustawowej do oferty to efekt wejścia w życie nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej. Projekt, który zakładał przyznanie nowych zniżek na transport miejski i kolejowy wszedł… Czytaj dalej »

Polskie Koleje Państwowe podsumowują 2020 rok

PKP S.A. podsumowały 2020 rok, w którym – mimo panującej pandemii – z powodzeniem realizowane były ważne inwestycje związane z przebudową dworców kolejowych. Wdrożono również nowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z transportu publicznego, a wspólnym mianownikiem dla wielu przedsięwzięć były działania związane z ekologią. Mimo panującej pandemii kolej przez cały czas utrzymała ciągłość swojej działalności. Dzięki… Czytaj dalej »

Koleje Dolnośląskie przywracają połączenia międzynarodowe

Koleje Dolnośląskie przywracają od poniedziałku, 18 stycznia kursowanie zawieszonych pociągów międzynarodowych. Pociągi będą kursowały zgodnie z rocznym rozkładem jazdy wprowadzonym w grudniu. Wybrane połączenia transgraniczne na Dolnym Śląsku zostały wstrzymane 28 grudnia 2020 roku. Zmiany miały związek z sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w jej wyniku obostrzeniami, zarówno w Polsce, jak i u jej sąsiadów. W… Czytaj dalej »

Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

Rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie tego rodzaju transportu jako jednego z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych. Transport odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej. Kolej jako jedyna od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. Co ważne, jedynie 0,4%… Czytaj dalej »